Image
 

DSCOVR er skolen for deg som har lyst til å oppleve verden og nye kulturer, og bety en
forskjell for andre mennesker.
Image

Skolen

DSCOVR er en del av Menighetsbibelskolen (MBS). Skolen er et NOKUT-godkjent fagskoletilbud med studieretningen Menighets- og misjonsarbeid. Vi har et tett samarbeid med Filadelfia Bibelskole Oslo og Nairobi Chapel, Kenya. Vi har 10 studieplasser tilgjengelig skoleåret 2021/2022.

Et år på DSCOVR har hjemmebase i Oslo og utebase i Nairobi, Kenya.  Ut fra basen i Kenya blir det outreach til andre steder i Kenya og landa rundt. På sikt også til andre kontinent. Skolen ser stadig etter nye utplasseringssteder i andre deler av verden, og jobber tett med Pinsemisjonen for å utvide tilbudet. Gjennom skoleåret vil hver student få tett oppfølging både i Norge og under uteoppholdet.


Les hele fagplanen her


Slik ser skoleåret ut

Image

Slik ser skoleuken ut

Image

Reisen

Uteoppholdet/reisen er en stor del av året på DSCOVR. Hos oss får du mer enn 6 måneders utenlandsopphold. I en verden som blir mer og mer globalisert er det viktigere enn noen gang å etablere god kunnskap omkring ulike kulturer og hvordan vi bedre kan forstå hverandre.

 Du får være med på ulike utflukter med lokale ledere og norske misjonærer. Du får også delta på kurs og praksis sammen med flere av våre samarbeidspartnere. Alt dette for å utvikle deg og gi deg nye perspektiver.

 En annen viktig del av reisen er å få bidra. Igjennom dette året vil du bidra med dine gaver og talenter for å bety en forskjell for andre. Praksisen vil bli tilrettelagt ut ifra dine gaver og forutsetninger.

Image

ØKONOMI

All INCLUSIVE

For å gjøre skoleåret så enkelt som mulig for deg som elev, vil skolen ha leiligheter for studentene på DSCOVR.

Leilighetene vil være din base i de første 6 ukene i Norge og de siste 8 ukene før skoleslutt.

Her trenger du kun å tenke på deg og din bagasje, da leilighetene er fullt utrustet.

Image

Ett skoleår på DSCOVR vil koste 95.000,-

Image

Dette beløpet vil dekke det daglige behov som kost & losji i Oslo og i Nairobi. Reisen til og fra Kenya og andre reiser i skolens regi.

Det er mulig å få studiestøtte av Lånekassen til dette studiet.

Image

Evt. Lagring av personlige eiendeler må organiseres av den enkelte.