Image

DSCOVR er skolen for deg som har lyst til å oppleve verden og nye kulturer, og bety en
forskjell for andre mennesker.
Image

Skolen

DSCOVR er en del av Menighetsbibelskolen (MBS). Skolen er et NOKUT-godkjent fagskoletilbud med studieretningen Menighets- og misjonsarbeid. Vi har et tett samarbeid med Filadelfia Bibelskole Oslo og Nairobi Chapel, Kenya. Vi har 12 studieplasser tilgjengelig skoleåret 2022/2023.

Et år på DSCOVR har hjemmebase i Oslo og utebase i Nairobi, Kenya.  Ut fra basen i Kenya blir det outreach til andre steder i Kenya og landene rundt. På sikt også til andre kontinent. Gjennom skoleåret vil hver student få tett oppfølging både i Norge og under uteoppholdet.


Les hele fagplanen her


Slik ser skoleåret ut

Image

Slik ser skoleuken ut

Image

Reisen

Uteoppholdet/reisen er en stor del av året på DSCOVR. Hos oss får du ca. 6 måneders utenlandsopphold. I en verden som blir mer og mer globalisert er det viktigere enn noen gang å etablere god kunnskap omkring ulike kulturer og hvordan vi bedre kan forstå hverandre.

 Du får være med på ulike utflukter med lokale ledere og norske misjonærer. Du får også delta på kurs og praksis sammen med flere av våre samarbeidspartnere. Alt dette for å utvikle deg og gi deg nye perspektiver.

 En annen viktig del av reisen er å få bidra. Igjennom dette året vil du bidra med dine gaver og talenter for å bety en forskjell for andre. Praksisen vil bli tilrettelagt ut ifra dine gaver og forutsetninger.

Image

ØKONOMI

All INCLUSIVE

For å gjøre skoleåret så enkelt som mulig for deg som elev, vil skolen ha leiligheter for studentene på DSCOVR.

Leiligheten vil være din base i de første 8 ukene i Norge og de siste 8 ukene før skoleslutt.

Her trenger du kun å tenke på deg og din bagasje, da leilighetene er fullt utrustet.

Image
Image

Ett skoleår på DSCOVR vil koste 98.000,-

Image

Dette beløpet vil dekke det daglige behov som kost & losji i Oslo og i Nairobi. Reisen til og fra Kenya og andre reiser i skolens regi.

Det er mulig å få studiestøtte av Lånekassen til dette studiet.

Image

Evt. Lagring av personlige eiendeler må organiseres av den enkelte.

Image

OPPtak

Søknadsfrist for DSCOVR skoleåret 2022/2023 er 15.mars 2022. For skoleåret 2022/2023 har vi inntil 12 plasser på DSCOVR teamet.

Det er mulig å sende inn søknad allerede fra høsten 2021 – du vil så bli kontaktet fra en i DSCOVR stab om et intervju med oss. Fordi vi ønsker å sette sammen et DSCOVR Team – blir ikke endelig opptak avgjort før etter fristen 15. mars. Vi ønsker å ha mest mulig kjønnsbalanse i teamet, samt sette sammen et team som kan utfylle hverandre.

Ved opptak vil du få et opptaksbrev – og vil da bli bedt om å betale inn 2000 kr som en del av opptaksgebyret for å takke JA til plassen din. Dette er ikke et ekstragebyr, men inngår i det du betaler som skolepenger.

Trekker du deg derimot fra plassen din 14. dager, eller mer etter at du har tatt den i mot, vil du miste disse 2000 kr.